Menu

500 angielskich zwrotów

Nauka angielskich zwrotów

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim.

angielskizwroty

Autorem artykułu jest Michał S.


Stopniowanie przymiotników to podstawowa wiedza z zakresu języka angielskiego. W artykule znajdziesz objaśnienie tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika na zasadzie prostych przykładów.

Tak samo jak w języku polskim także w angielskim wyróżniamy 3 rodzaje stopniowania przymiotników:

- regularne
- nieregularne
- opisowe

1 .Stopniowanie regularne
Stopniowanie regularne odbywa się według prostej reguły - jest nią dodanie do przymiotnika końcówki -er gdy chcemy utworzyć stopień wyższy, i końcówki -est gdy chcemy utworzyć stopień najwyższy. Czyli np.

- Duży = big, większy = bigER, największy = the biggEST.
- Młody = young, młodszy = youngER, najmłodszy = the youngEST.
- Wysoki = tall, wyższy = tallER, najwyższy = the tallEST.
- Stary = Old, starszy oldER, najstarszy the oldEST.

2. Stopniowanie nieregularne
Stopniowanie nieregularne nie jest już takie proste, bo polega na zmianie rdzenia na inny gdy stopniujemy przymiotnik. Dobra wiadomość jest taka, że dotyczy to tylko niektórych przymiotników w języku angielskim, poza tym są one dość popularne w codziennej mowie, wieć łatwo się ich nauczyć i je zapamiętać.

Jeśli masz jakiekolwiek obycie z językiem angielskim to pewnie słyszałeś lub gdzieś widziałeś wyrażenie THE BEST czyli najlepszy.

"Najlepszy" to stopień najwyższy od przymiotnika 'dobry' czyli 'good'. A między nimi występuję 'lepszy' czyli better.
Powtórzymy zatem: Good - better - the best :)

A najgorszy? Jak to powiedzieć i napisać po angielsku?
Najgorszy facet? To po angielsku: The worst man!
Zatem najpierw mamy słowo 'zły'='bad', potem 'gorszy'='worse', i najgorszy 'the worst'.

Inne przykłady stopniowania nieregularnego:

- little, lesser, the least - czyli mały, mniejszy, najmniejszy.
- far, further, the furthest - czyli daleki, dalszy, najodleglejszy.
- near, nearer, the nearest - bliski, bliższy, najbliższy.

3. Stopniowanie opisowe
Stopniowanie opisowe polega na dodawaniu przedrostka 'more' by utworzyć stopień wyższy, i 'most' by utworzyć stopień najwyższy. 'More' znaczy tyle co 'bardziej' a 'most' najbardziej.

Przykłady:
- useful - more useful - the most useful - czyli użyteczny, bardziej użyteczny i najbardziej użyteczny.
- intelligent - more intelligent - the most intelligent - czyli inteligentny, bardziej inteligentny, najbardziej inteligentny.

A jak stopniować w dół? Czyli np. jak powiedzieć mniej wykształcony albo najmniej wykształcony.
To proste, stosujemy wtedy przed przymiotnikiem wyraz 'less' czyli 'mniej' i 'the least' - najmniej.

- useful - less useful - the least useful
- intelligent - less intelligent - the least intelligent

---

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski - kursy językowe Warszawa!

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

© 500 angielskich zwrotów
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci